EMPLOYEE EXPERIENCE 2022 - EX01

"Rất ít người muốn đến nơi làm việc để trở nên tiêu cực hay để làm một công việc tệ hại. Mọi người muốn đến để cống hiến cho một mục đích nào đó. Khi chúng tôi mời họ tham gia đội ngũ của mình và giao cho họ những vị trí phù hợp, tài năng của họ có thể nở rộ.

Chúng tôi không dùng tiền để lựa và "mua" họ về tổ chức... Chúng tôi tìm hiểu họ như những con người và cẩn thận kết hợp các sở thích riêng của họ với một loạt các nhiệm vụ có thể tiếp thêm năng lượng cho họ. Kết quả là, họ trở thành những nhân viên xuất sắc trong một thời gian rất dài, rất dài. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân họ mà còn cho cả tổ chức."

HORST SCHULZE - Đồng sáng lập khách sạn The Ritz-Carlton đã nói về tầm quan trọng của Trải nghiệm Nhân viên

18,19&26/06

2 tuần tháng 6/2022

Thời gian tổ chức

06 buổi

học vào cuối tuần t7&CN

Thời lượng khoá học

HÀ NỘI

OFFLINE

Hình thức học tập


Chuyên gia của chương trình

Bà là Giám đốc Nhân sự của DLS INC; Nguyên Giám đốc Nhân sự và Trưởng ban Văn hoá doanh nghiệp của Golden Gate Group.


Bà đã có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực và quản trị công ty trong những doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, hoạt động theo nhiều loại hình doanh nghiệp và đa dạng ngành nghề.


Bên cạnh đó, bà cũng có hơn 10 năm trực tiếp tham gia đào tạo Public, Inhouse về các chuyên môn Quản trị nhân sự và Năng lực quản lý – lãnh đạo.

CHUYÊN GIA

TRẦN THỊ THU HỒNG

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Nhà sáng lập công ty CEM Partner; Nguyên Giám đốc quốc gia Singtel Việt Nam, Nguyên Giám đốc Quan hệ khách hàng khu vực của iBasis – KPN.


Ông Nguyễn Dương là người đầu tiên của Việt Nam và là người thứ 6 trong khu vực ASEAN đạt được chứng nhận trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp quốc tế (CCXP) được cấp bởi CXPA – Hiệp hội Trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp toàn cầu.

CHUYÊN GIA

NGUYỄN DƯƠNG, CCXP

QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM

KHOÁ HỌC NÀY SẼ GIÚP BẠN & DOANH NGHIỆP

XÁC ĐỊNH TẦM QUAN TRỌNG CỦA TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN

Xác định được tầm quan trọng của trải nghiệm nhân viên trong tổ chức.

Biết cách xây dựng chiến lược trải nghiệm nhân viên

Biết cách xây dựng chiến lược trải nghiệm nhân viên phù hợp với đặc thù doanh nghiệp.

Nâng cao trải nghiệm nhân viên

Biết cách thiết lập các ưu tiên để nâng cao trải nghiệm nhân viên xuất sắc.

ÁP DỤNG CÔNG CỤ PHẢN HồI HIỆU QUẢ để nâng cao hiệu suất công việc

Vận dụng được các công cụ trong cho-nhận phản hồi hiệu quả để gia tăng trải nghiệm nhân viên hiệu quả và tạo dựng hiệu suất công việc vượt trội.

ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN

Biết cách đo lường, đánh giá hiệu quả quá trình triển khai Trải nghiệm nhân viên (EX) và thiết lập các kế hoạch hành động cải tiến liên tục.

Hãy quan tâm tới khoá học này nếu bạn là

CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ

Lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo HR, các quản lý cấp trung và những người quan tâm tới việc xây dựng tổ chức vững mạnh lấy con người làm trọng tâm.

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Các nhân viên, chuyên viên HR, những người có mong muốn phát triển nghề nghiệp theo hướng Quản trị trải nghiệm nhân viên.

EMPLOYEE EXPERIENCE 2022 - EX01

AGENDA

08H30-11H30 | 18/06/2022
Tổng quan Trải nghiệm Nhân viên

 • Hiểu được các ý nghĩa, tầm quan trọng của Trải nghiệm nhân viên.
 • Mở rộng góc nhìn “Con người làm trọng tâm”, nền tảng phát triển văn hoá vì khách hàng vượt trội.
 • Xác định được vai trò quan trọng của các thành tố trong Trải nghiệm nhân viên.

13H30-16H30 | 18/06/2022
Chiến lược Trải nghiệm nhân viên có chủ đích

 • Biết cách xác định các nguyên tắc xây dựng chiến lược trải nghiệm nhân viên phù hợp cho doanh nghiệp.
 • Xác định được các rào cản, các vấn đề thường gặp trong thực thi chiến lược trải nghiệm nhân viên có chủ đích.

08H30-11H30 | 19/06/2022
Thiết kế Hành trình Trải nghiệm Nhân viên

 • Xác định được các điểm chạm trong hành trình trải nghiệm nhân viên và các yếu tố liên quan.
 • Biết cách thiết lập các nhóm việc ưu tiên trong thiết kế hành trình trải nghiệm nhân viên.
13H30-16H30 | 19/06/2022
Cách triển khai các chương trình hành động

 • Xác định được các yếu tố chủ chốt trong gia tăng trải nghiệm nhân viên
 • Liệt kê được các cách thức tác động vào yếu tố chủ chốt để tạo dựng trải nghiệm nhân viên xuất sắc một cách hiệu quả và đúng hướng.
 • Xác định được vai trò quan trọng của các bên liên quan (nhà quản lý, HR, ban lãnh đạo..) trong hành trình gia tăng trải nghiệm nhân viên tích cực.

08H30-11H30 | 26/06/2022
Thực hiện phản hồi và đo lường hiệu quả

 • Liệt kê được các nhóm tiêu chí cần quan sát trong Trải nghiệm nhân viên.
 • Biết cách phân tích, sử dụng kết quả đánh giá trải nghiệm nhân viên để xây dựng kế hoạch hành động cải tiến trải nghiệm nhân viên liên tục.


13H30-16H30 | 26/06/2022
Ứng dụng nghệ thuật phản hồi hiệu quả

 • Nhận thức được tầm quan trọng của phản hồi trong Trải nghiệm nhân viên.
 • Xác định được các sai lầm cần tránh trong Phản hồi.
 • Thực hành được cách thức cho-nhận phản hồi hiệu quả để gia tăng trải nghiệm nhân viên tích cực.

EMPLOYEE EXPERIENCE 2022 - EX01

AGENDA

08H30-11H30 | 18/06/2022
Tổng quan Trải nghiệm Nhân viên

 • Hiểu được các ý nghĩa, tầm quan trọng của Trải nghiệm nhân viên.
 • Mở rộng góc nhìn “Con người làm trọng tâm”, nền tảng phát triển văn hoá vì khách hàng vượt trội.
 • Xác định được vai trò quan trọng của các thành tố trong Trải nghiệm nhân viên.

13H30-16H30 | 18/06/2022
Chiến lược Trải nghiệm nhân viên có chủ đích

 • Biết cách xác định các nguyên tắc xây dựng chiến lược trải nghiệm nhân viên phù hợp cho doanh nghiệp.
 • Xác định được các rào cản, các vấn đề thường gặp trong thực thi chiến lược trải nghiệm nhân viên có chủ đích.

08H30-11H30 | 19/06/2022
Thiết kế Hành trình Trải nghiệm Nhân viên

 • Xác định được các điểm chạm trong hành trình trải nghiệm nhân viên và các yếu tố liên quan.
 • Biết cách thiết lập các nhóm việc ưu tiên trong thiết kế hành trình trải nghiệm nhân viên.

13H30-16H30 | 19/06/2022
Cách triển khai các chương trình hành động

 • Xác định được các yếu tố chủ chốt trong gia tăng trải nghiệm nhân viên
 • Liệt kê được các cách thức tác động vào yếu tố chủ chốt để tạo dựng trải nghiệm nhân viên xuất sắc một cách hiệu quả và đúng hướng.
 • Xác định được vai trò quan trọng của các bên liên quan (nhà quản lý, HR, ban lãnh đạo..) trong hành trình gia tăng trải nghiệm nhân viên tích cực.

08H30-11H30 | 26/06/2022
Thực hiện phản hồi và đo lường hiệu quả

 • Liệt kê được các nhóm tiêu chí cần quan sát trong Trải nghiệm nhân viên.
 • Biết cách phân tích, sử dụng kết quả đánh giá trải nghiệm nhân viên để xây dựng kế hoạch hành động cải tiến trải nghiệm nhân viên liên tục.

13H30-16H30 | 26/06/2022
Ứng dụng nghệ thuật phản hồi hiệu quả

 • Nhận thức được tầm quan trọng của phản hồi trong Trải nghiệm nhân viên.
 • Xác định được các sai lầm cần tránh trong Phản hồi.
 • Thực hành được cách thức cho-nhận phản hồi hiệu quả để gia tăng trải nghiệm nhân viên tích cực.

HỌC PHÍ KHOÁ HỌC
HẠN ĐĂNG KÝ 12/06/2022
TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN

ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ hết ngày 29/05/2022

9.500.000Đ
 • HỌC PHÍ TIÊU CHUẨN: 10.000.000VNĐ
 • PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHUẨN QUỐC TẾ
NHÓM 5 HỌC VIÊN

ƯU ĐÃI LỚN NHẤT KHI ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 HỌC VIÊN

9.000.000Đ
 • PHÙ HỢP CÁC DOANH NGHIỆP CỬ NHÓM NHÂN VIÊN ĐI HỌC
 • MỌI NGƯỜI CÙNG NHAU HỌC ĐỂ CÙNG HIỂU GIỐNG NHAU
 • CÙNG NHAU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHO DOANH NGHIỆP MÌNH
NHÓM 3 HỌC VIÊN

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT KHI ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 3 HỌC VIÊN

9.500.000Đ
 • PHÙ HỢP ĐỂ RỦ BẠN BÈ, ĐỒNG NGHIỆP
 • CÙNG NHAU NÂNG CAO CHUYÊN MÔN
 • HỖ TRỢ LẪN NHAU TRONg QUÁ TRÌNH HỌC
CRM form will load here